ธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

ธนาคารโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาพุนพิน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่เปิดบัญชีใหม่กับธนาคารและให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ