นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.ม.บ.ท.

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.ม.บ.ท.) ประจำปี 2562 เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ฝึกซ้อมโดย นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์ และนางสาวปวีณา เพ็งบูลย์