นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่