ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

นักเรียนที่มีรายชื่อสอบได้เป็นตัวจริงรายงานตัวเเละกรอกประวัตินักเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ www.phunphin.ac.th หรือลิงก์ https://sites.google.com/phunphin.ac.th/m4-65/index ภายในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (คลิกที่นี่)