ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563 (รอบทั่วไป)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติในวันรายงานตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติวันรายงานตัว