ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เรียกบัญชีรายชื่อสำรองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) เพิ่มเติม ลำดับที่ 1- 10

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เรียกบัญชีรายชื่อสำรองนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) เพิ่มเติม ลำดับที่ 1- 10 เพื่อดำเนินการมอบตัวเเละชำระค่าบำรุงการศึกษา เเบบออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (หากไม่ได้ดำเนินการตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) เเบบออนไลน์

1. นักเรียนเข้ามอบตัวในเว็บไซต์โรงเรียน www.phunphin.ac.th
2. นักเรียนเเละผู้ปกครองสเเกน QR code เข้ากลุ่ม Line นักเรียน ม.1 เเละ ผู้ปกครอง ม.1 โดยรหัสผ่านในการเข้ากลุ่ม คือ phunphin
3. กรอกข้อมูลพื้นในการมอบตัว (ต้องกรอกจนครบทุกข้อ)
4. เข้าพิมพ์ใบ pay in เพื่อทำขั้นตอนการจ่ายเงิน ซึ่งระบบจะเปิดให้ชำระเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

ช่องทางในการเงิน
– ชำระผ่าน netbank ของธนาคาร
– ชำระโดยตรงที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(หากไม่ชำระตามเวลากำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองต่อไป)