ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง เเนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน ในการรับหนังสือเรียนเเละอุปกรณ์การเรียน ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID -19)