ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

ประกาศผลสอบ-จนท.สนง.ผอ.-64