ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด