ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด