ผลการแข่งขันฟุตซอล 18 ปี ชาย-หญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปี2562 ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2562 ผลการแข่งขันดังนี้
1. ประเภท ฟุตซอล 18 ปี ชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
2. ประเภท ฟุตซอล 18 ปี หญิง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม เป็นผู้อำนวยการทีม และครูผู้ควบคุมทีม คือ 1. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 2. นายณฐพัฒน์ ถุงพลอย 3. นายศุภลักษณ์ เพชรรัตน์