ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ณ จังหวัดสตูล ระหว่าง วันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีผลการแข่งขันดังนี้
🥇 เหรียญทอง จำนวน 27 รายการ
🥈 เหรียญเงิน จำนวน 11 รายการ
🥉 เหรียญทองแดง จำนวน 6 รายการ
🎖 เข้าร่วม จำนวน 1 รายการ

🏆🏆🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จำนวน 1 รายการ
– การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.4-ม.6

🏆🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ
– การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
– การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6