ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11 สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ 52 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่1 23 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่2 17 รายการ
#ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69