พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรม สำหรับเยาวชน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรม สำหรับเยาวชน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้