พิธีมอบหนังสือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านแก่ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันที่ 7 มีนาคม 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางดวงสมร คำเงิน , นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี และ นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสมอบหนังสือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านแก่ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จากบริษัท สถาพร บุ๊คส์ จำกัด ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน