พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด

นายภาณุศักดิ์ พหรมแช่มผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด โดยโรงเรียนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าข้ามได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติดให้กับนักเรียนแกนนำ เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562