พิธียกย่องเชิดชูเกียตริผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี2562

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกำหนดจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่