มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565