มอบเกียรติบัตรให้คุณครูเเละนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจ”

นาย ภาณุศักดิ์ พรหมเเช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้คุณครูเเละนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ส่งโครงงานคุณธรรม ขยะเป็นทุน ด้วยคุณ ๔R