ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน : 1234

เข้าเว็บไซต์ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษพหุปัญญา (คลิกที่นี่)