รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคลากร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม >> http://url.ie/1f2xd