รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาส เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563