รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข​ ปีการศึกษา​ 2563

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร​ ท่านรองจรัส​ แก้ว​มณี​ และคณะ​ครู​โรงเรียน​พุนพิน​พิทยาคม​ จำนวน​ 24​ ท่าน​ ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข​ ปีการศึกษา​ 2563