วันพระราชทานธงชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดยนายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางดวงสมร คำเงิน นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ นายจรัส แก้วมณี นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการและคณะครูจัดพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย