วันเปิดภาคเรียนและต้อนรับคุณครูใหม่เข้าสู่โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และการต้อนรับคุณครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าสู่โรงเรียนพุนพินพิทยาคม