สโมสรไลออนส์ฯมอบทุนการศึกษาและแว่นตาให้กับนักเรียน

สโมสรไลออนส์พุนพินและสโมสรไลออนส์ศรีวิชัยพุนพิน มอบทุนการศึกษาและแว่นตา ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิการยน 2562 ณ ห้องประชุมพุมดวง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม