เดินการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯ

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมนำโดย นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และวงโยธวาทิตโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดโดยสโมสรไลออนส์พุนพินและสโมสรไลออนส์ศรีวิชัยพุนพิน ณ บริเวณสวนสาธารณะ 29 กรกฎาอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562