เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับรางวัล “อาสาสมัครไทยดีเด่น” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day)

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ เรืองเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับรางวัล “อาสาสมัครไทยดีเด่น” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) ประจำปี ๒๕๖๔ โดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม