เรือจ้างถึงฝั่ง ผูกสัมพันธ์ครูพุนพิน ประจำปีการศึกษา 2562

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวังใต้

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่