แนวทางการดำเนินงานจัดหาที่เรียนออนไลน์ของศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน
⚡️แนวทางการดำเนินงานจัดหาที่เรียนออนไลน์ของศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
✨ประกาศ : http://bit.ly/40qEUhq
✨เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน : http://eservice.kandit.ac.th/admission/
✨ประกาศผลการจัดหาที่เรียนในวันที่ 7 เมษายน 2566 : http://www.spmsnicpn.go.th
⚡️ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ในวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 ในเวลาราชการ หรือโทร.077-2033744 ต่อ 22 และ โทร.085-224-3844