โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมด้วยนางดวงสมร คำเงิน , นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ , นายจรัส แก้วมณี , นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ DATA SCIENTISTS ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์