ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (Application Form)

**** คลิกที่นี่ เพื่อสมัคร ****

ตำแหน่ง

– ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ

– ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว

– เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

– เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2564