ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาค เรื่อง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On-Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ปกครองให้ความยินยอม

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิกที่นี่เพื่อดูราย

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

คลิกที่นี่เพื่อดูราย

อ่านต่อ...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์”การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน”

ศูนย์การเรียนรู้เศรษ

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ดาวน์โหลดแบบสำรวจและ

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

อ่านต่อ...