การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

:: ดาวน์โหลดไฟล์

33-1การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

:: ดาวน์โหลดไฟล์

33-2-ประชุมผปค.1-65

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

:: ดาวน์โหลดไฟล์

33-2-ประชุมผปค.เครือข่าย-65