คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “88ปี คืนสู่เหย้าชาวตรณาราม”

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “88 ปี คืนสู่เหย้า ชาวตรณาราม” ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตรณาราม โดยมีคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ คุณครูธีระพงศ์ ศักดา และ คุณครูวริศรา สุทธิรักษ์