คณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าชนะ โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าแซะรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนท่าข้ามวิทยา และโรงเรียนบ้านกลาง ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่ีงทางโรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้จัดฐานการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน คือ ฐานศิลปะสร้างสรรค์ ฐานกล้วยคุณธรรม ฐานหนังสือเล่มเล็กสื่อความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ฐาน Real Life Communication ฐานโครงงานวิทยาศาสตร์ ฐานการออมและธนาคารโรงเรียน ฐานการเลี้ยงปลา โดยมี นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นำคณะครู เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *