ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ดาวน์โหลดแบบสำรวจและใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (คลิกที่นี่)