คู่มือการรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

  • ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.
  • ทางเว็บไซต์ http://reg.thaischool.info/phunphin