พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน เนื่องด้วยสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ในการจัดโครงการ “65 ปี พุนพินพิทยาคม มินิมาราธอน” ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้มียอดเงินคงเหลือหักค่าใช้จ่ายจากโครงการนำมาร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงโรงอาหารและพัฒนางานสภานักเรียนของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมให้ดียิ่งขึ้น