โครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ฝ่ายงานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการ นางรจนา จันทร์ช่วง นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ นายจรัส แก้วมณี รองผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , พระอาจารย์พงศกร จันทร์แก้ว (หลวงพี่กาโตะ) และคณะวิทยากรจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ร่วมให้ความรู้กับนักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด