ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

22-0-เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2565

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

22-1-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนตุลาคม-64

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

22-2-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนพฤศจิกายน2564

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

22-3-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนธันวาคม2564

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

22-4-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนมกราคม65

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

22-5-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

22-6-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนมีนาคม65

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

22-7-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนเมษายน65

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

22-8-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนพฤษภาคม65

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

22-9-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนมิถุนายน65

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

22-10-ประกาศผู้ชนะประจำเดือนกรกฎาคม65

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน

22-11-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2565

22-12-ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา-2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *