เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 128 KB

34-ประกาศเจตจำนงโรงเรียนพุนพินพิทยาคม-

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 96 KB

34-No-Gift-Policy