รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่องานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 77 KB

16-1-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่องานกิจการน


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่องานทะเบียนนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 71 KB

16-2-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่องานทะเบียนนักเรียน-กลุ่มบริหารงานวิชาการ2565


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 96 KB

16-6-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจใน-บุคคล


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 123 KB

16-4-กลุ่มบริหารงบประมาณ65


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 84 KB

16-5-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ-ต่องานอาคารสถานที่-ปีการศึกษา-2564